Formularz zgłoszeniowy na Kurs Przygotowawczy na Aplikacje Prawnicze 2024

Uzupełnij wszystkie wymagane pola, aby rozpocząć procedurę zapisu na Kurs.

Uzupełnij wymagane (*) dane

Podaj adres zamieszkania

Podaj adres do korespondencji. Jeśli adres do korespondencji, jest taki sam jak adres zamieszkania pozostaw pola puste.

© 1364 – 2023 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie