Nabór na Przygotowawczy Kurs na Aplikacje Prawnicze 2024

Kurs na Aplikacje Prawnicze prowadzony jest w trybie hybrydowym, tj. zajęcia odbywają się stacjonarnie (Kraków, ul. Olszewskiego 2 lub Krupnicza 33a) z symultanicznie prowadzoną przez platformę Zoom transmisją. Uczestnik sam decyduje czy w danym zjeździe chce uczestniczyć zdalnie czy stacjonarnie. W kursie można zatem uczestniczyć w całości zdalnie, w całości osobiście, bądź w mieszany sposób.
Wszystkie zajęcia w czasie kursu są rejestrowane w formie audio i udostępniane kursantom na stronie internetowej (po zalogowaniu). W przypadku zatem nieobecności uczestnik nie traci materii i w każdej chwili może wrócić do tematyki poruszanej na wcześniejszych zjazdach, a co za tym idzie nie musi osobiście uczestniczyć w zajęciach, jeśli z dowolnych powodów nie może tego uczynić.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową charakterystyką Kursu na Aplikacje Prawnicze.

Kryteria kwalifikacji

  1. Prawidłowe wypełnienie formularza.
  2. Opłacenie kursu (dane do wpłaty znajdować się będą w mailu potwierdzającym rejestrację).
  3. O kolejności przyjęcia na kurs decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie WPiA UJ.
  4. W kursie mogą brać udział studenci i absolwenci (dowolnego roku i z dowolnej uczelni).

Nagrania zajęć i materiały dla uczestników

W ramach kursu uczestnicy mają dostęp do nagrań zajęć wygłoszonych w czasie kursu i wszystkich materiałów przekazanych przez wykładowców. Uczestnicy otrzymują także dostęp do testów CH BECK.

160 godzin

Kurs obejmuje 160 godzin zajęć dydaktycznych w czasie których omawiana jest tematyka przewidziana na egzaminach na aplikacje

Centrum Krakowa

Zajęcia odbywają się w ścisłym centrum Krakowa w budynkach WPiA UJ na ul. Olszewskiego 2 lub na Krupniczej 33a. Oczywiście w kursie można też uczestniczyć zdalnie.

Organizator

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24

Termin zapisów oraz składania dokumentów

Do wyczerpania limitu miejsc

Limit przyjęć

50 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

Opłata za kurs

4000 zł (całkowity koszt uczestnictwa - płatne jednorazowo, lub w dwóch ratach po 2000 zł)
Indywidualne numery kont rozsyłane będą uczestnikom kursu po zakończeniu rekrutacji.

Dostań się na aplikację z naszą pomocą

Wysoki poziom merytoryczny kursu gwarantują nie tylko pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która to jakość sprawia, iż od wielu lat absolwenci UJ zajmują pierwsze miejsca pod względem zdawalności na wszystkie aplikacje, ale także sędziowie sądów powszechnych, adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu do egzaminu wstępnego. 

Zapraszamy także do zapoznania się z profilem Kadry Kursu na Aplikacje Prawnicze.

© 1364-2024 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie