Wykładowcy

Zajęcia będą prowadzone zarówno przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UJ jak i praktyków (sędziów, przedstawicieli wolnych zawodów). Także pracownicy naukowi prowadzący szkolenie w większości mają kontakt z praktyką wykonując różne zawody prawnicze. Prowadzącymi będą osoby, które na co dzień, w swej działalności dydaktycznej (zarówno na Uniwersytecie, jak i podczas szkoleń dla aplikantów) posługują się metodą kazusową oraz rozwiązywaniem testów.

 

PRAWO KARNE MATERIALNE

 
dr Marek Bielski adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, adwokat
dr Wojciech Górowski adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, adwokat
 

PROCES KARNY

SSR Szymon Majcher – Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia orzekający w sprawach karnych, doktorant w Katedrze Procesu Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ
 

PRAWO SPÓŁEK

dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ – profesor w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ
 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

dr Agata Cebera – adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, radca prawny
dr Jakub G. Firlus – asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ
 

PRAWO CYWILNE MATERIALNE

SSO Małgorzata Łoboz – Sędzia WSA w Krakowie
dr Julita Zawadzka – adwokat, specjalizuje się w prawie cywilnym
 

PRAWO CYWILNE PROCESOWE

Magdalena Rygoł-Kościarz – adwokat, specjalizuje się w prawie procesowym
SSR Marek Żurek – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w Wydziale I Cywilnym
 

PRAWO PRACY

mec. Olga Gardulska – adwokat, specjalizuje się z sprawach z zakresu prawa pracy
 

PRAWO KONSTYTUCYJNE

prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor – profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji
 

PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE

dr Błażej Bugajski, radca prawny
 

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

dr hab. Ilona Przybojewska

© 1364-2024 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie