Kontakt

Organizator (jednostka prowadząca)

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
fax: (+48)12-422-63-06

 

Adres mailowy kursu

kurs-na-aplikacje@uj.edu.pl

© 1364-2024 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie