Charakterystyka kursu przygotowawczego do egzaminu wstępnego Aplikacje Prawnicze organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Witamy na stronie Kursu przygotowawczego na aplikacje prawnicze i zapraszamy do uczestnictwa w jego czternastej edycji. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu na aplikacje prawnicze - zarówno na aplikację sędziowską i prokuratorską, jak i na aplikacje korporacyjne.
Wymogi egzaminacyjne stawiane przed kandydatami na aplikację sędziowską i prokuratorską powodują, iż oprócz wiedzy dotyczącej przepisów prawnych muszą oni umieć poprawnie (i właściwie od strony metodologicznej) rozwiązywać kazusy.

Uczestnictwo w kursie organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji UJ daje możliwość nabycia takich umiejętności, jak również wyjaśnienia wątpliwości merytorycznych dotyczących najbardziej kontrowersyjnych zagadnień będących przedmiotem egzaminu konkursowego na aplikację.

Od wprowadzenia nowych form egzaminów na aplikacje prawnicze absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego osiągają w nich najlepsze wyniki w Polsce, zarówno na aplikację ogólną jak i na aplikacje korporacyjne, co jest związane ze sposobem prowadzenia zajęć na Wydziale Prawa i Administracji, w szczególności uczenia przedmiotów dogmatycznych w oparciu o rozwiązywanie kazusów.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które planują zdawać egzaminy na aplikacje prawnicze. Podczas zajęć na kursie będziemy się skupiać na rozwiązywaniu kazusów, zawsze będzie towarzyszyć temu dogłębne omówienie odpowiednich aktów prawnych. Sprawia to, że kurs jest doskonałą opcją także dla osób podchodzących do aplikacji adwokackiej i radcowskiej - nauka nie odbywa się bowiem poprzez mechaniczne rozwiązywanie testów, ale pracę na kazusach, które wymagają aplikacji tych przepisów, czyniąc taki proces nauki najbardziej efektywnym.

Kurs prowadzony jest w trybie hybrydowym, tj. zajęcia odbywają się stacjonarnie (Kraków, ul. Olszewskiego 2 lub Krupnicza 33a) z symultanicznie prowadzoną przez platformę Zoom transmisją. Uczestnik sam decyduje czy w danym zjeździe chce uczestniczyć zdalnie czy stacjonarnie. W kursie można zatem uczestniczyć w całości zdalnie, w całości osobiście, bądź w mieszany sposób.

Wszystkie zajęcia w czasie kursu są rejestrowane w formie audio i udostępniane kursantom na stronie internetowej (po zalogowaniu). W przypadku nieobecności uczestnik nie traci materii i w każdej chwili może wrócić do tematyki poruszanej na wcześniejszych zjazdach, a co za tym idzie nie musi osobiście uczestniczyć w zajęciach, jeśli z dowolnych powodów nie może tego uczynić.

Organizator

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24

Nagrania zajęć i materiały dla uczestników

W ramach kursu uczestnicy mają dostęp do nagrań zajęć wygłoszonych w czasie kursu i wszystkich materiałów przekazanych przez wykładowców. Uczestnicy otrzymują także dostęp do testów CH BECK.

160 godzin

Kurs obejmuje 160 godzin zajęć dydaktycznych w czasie których omawiana jest tematyka przewidziana na egzaminach na aplikacje
ZOBACZ HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Centrum Krakowa

Zajęcia odbywają się w ścisłym centrum Krakowa w budynkach WPiA UJ na ul. Olszewskiego 2 lub na Krupniczej 33a. Oczywiście w kursie można też uczestniczyć zdalnie.

© 1364-2024 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie